Alfredo Gomez

Foto: DG Design

2016

Red Bull Minas Riders 1. Platz

The Wall Extreme 1. Platz

Extreme Lagares 1. Platz